Danıştay, yasaklı köpek listesini güncelleme davasını reddetti

Türkiye’de başıboş sokak köpeklerinin ve yasaklı ırkların neden olduğu vahşi olaylar gündeme gelmeye devam ediyor.

Bazı belediyeler sokak köpeklerini toplamaya devam ederken bazı vahşi ırklar da yasal olarak yasaklandı.

Bu uygulama hayvan dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Bünyesinde hayvan dernekleri bulunan bir federasyon, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 7 Aralık 2021’de yayımlanan “Tehlike Arz Eden Hayvanlar Genelgesi”nin birtakım kararlarının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

American Staffordshire ırkı listeden çıkartılsın davası

Federasyon dilekçesinde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. hususunda, “Bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanları üretmek, sahiplenmek, sahiplendirmek, barındırmak, beslemek, takas etmek, sergilemek, hediye etmek ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak yasaktır.” kararı mucibince, “tehlike arz eden hayvanların” belirlendiği aktarıldı.

Bu kapsamda hazırlanan genelgede, Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin “tehlike arz eden hayvanlar” olarak yer aldığı tabir edildi.

“Tehlike arz eden” köpekler ortasında gösterilen American Staffordshire ırkının yanılgılı olarak pitbull melezi olarak değerlendirildiği tez edilen dilekçede, “Bu ırkın tehlike arz eden hayvanlar kategorisine dahil edilmesinin bilimsel açıdan mümkün olmadığı, dava konusu genelgenin sebep, amaç unsurları yönünden sakat olduğu ayrıca ölçülülük ve gerekçe ilkelerine de aykırı olduğu ortadadır.” sözlerine yer verildi.

Danıştay davayı reddetti

Danıştay 10. Dairesi, federasyonun dava açma ehliyeti bulunmadığına karar vererek, davayı reddetti.

Dairenin kararında, iptal davalarının yönetimin, hukuka uygun davranmasını sağlayan en değerli kontrol araçlarından olduğu fakat bu davaların direkt menfaatleri ihlal edilen şahıslarca açılabileceği hatırlatıldı.

Aksi halde “dava konusu edilecek işlem ile dava açacak kişi arasında belli ölçüler içinde menfaat ilişkisi bulunması şartının” ihlal edileceğine dikkat çekilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Federasyonun dava açma ehliyeti yok”

“Federasyonlar, kuruluş maksatları tıpkı olan en az 5 dernek ile kurulur. Federasyonların, kendisine bağlı derneklerin dava açabilecekleri düzenlemelere karşı dava açma ehliyeti yoktur.

Bu kapsamda, davacı federasyonun, hukuksal kişiliğine yönelmeyen genelgenin iptalini istemekte direkt bir menfaati bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda federasyonun, dava açma ehliyeti bulunmaması nedeniyle uyuşmazlığın temelinin incelenmesine hukuken imkan bulunmamaktadır. Bu nedenle davanın ‘ehliyet yönünden’ reddine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Öte yandan Danıştay 10. Dairesi, tıpkı federasyonun Dogo Argentino cinsi köpeklerin “tehlike arz eden hayvanlar” listesinden çıkarılması istemiyle açılan davayı da birebir münasebetle reddetmişti.

Yorum yapın