Yargıtay’dan izinsiz banka işlemi kararı

Özel bir banka şubesinde çalışan genç, babasına ilişkin hesapta süreç yaptı.

Babasına haber vermeden süreç yapan bankacı, adapsız süreç yaptığı gerekçesiyle tazminatsız kovuldu.

Mahkemeye gitti, tazminatını talep etti

İş Mahkemesi’nin kapısını çalan genç bankacı, iş akdinin davalı banka tarafından haksız nedenle feshedildiğini sav ederek; kıdem ve ihbar tazminatı, fiyat ve fazla mesai alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti.

Kısmen kabul edildi

Davalı banka şubesi avukatı ise davanın reddini istedi.

Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti.

Yargıtay ortaya girdi

Kararı davalı banka temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Baba da olsa öbür birinin hesabında müsaadesiz süreç yapılamayacağına dikkat çekilen kararda şöyle denildi:

“Eylemi açık bir şekilde usulsüzlüktür”

“Davacı personelin çalıştığı bankada babası ismine mevcut hesapta süreç yaparken babasının yokluğunda süreç yapıp yerine imza attığı ve bu durumun anlaşılması üzerine iş akdine bu sebeple son verildiği ortadadır. Bankacılık her şeyden evvel itimat temeline nazaran çalışılan bir yer olup davacı çalışanın feshe mevzu edilen aksiyonu açık bir formda usulsüzlüktür, doğruluk ve bağlılıkla uyuşmaz. Açıklanan nedenle, davalı patron fesihte haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü kusurludur. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Yorum yapın